Sickwell
«Свадхистана, Манипура, Вишудка, Аджна, Сахасрара. »

Живем и развиваем...